PASSWORD

..rezultat će biti party
Uzmite stil i eleganciju stola, pomnožite sa brojem prijatelja – rezultat će biti party.  Robustan i produživ, modernog designa, idelan za suvremen,  ali i upečatljiv za tradicionalan dom.
Na nogama od eloksiranog aluminija, ili bojanih u crno ili bijelo, sa pločom od laminata ili alucompact laminata , ima mogućnost  produživanja dodatnim dvjema pločama duljine po 40 cm od istih materijala.
Stol je dostupan u jednoj dužin