Hotel Radin

Rekonstruiran je samo jedan kat hotela i to onaj na kojem se nalazi pitna dvorana gdje je izvor mineralne vode Radenska tri srca. Sobe su opremljene s krevetima, sjedećim namještajem i stolovima, a pitana dvorana sa modernim lounge foteljama, stolovima i stolicama.   Godina projekta 2019. godina   Dizajn Arhitektica Petra Volavšek   Brendovi Tapo […]

Smart Stay

Rekonstrukcija hotela Bayernstrase München provedena je u dvije faze. U prvoj fazi uređeno je 30 soba, a isto toliko uređeno je i u drugoj fazi rekonstrukcije. Tapo dizajn je odradio sve faze rekonstrukcije i to od idejnog i izvedbenog projekta pa sve do realizacije i opremanja prostora s namještajem i rasvjetom. Uspješno smo napravili transformaciju […]

Hotel Golf

Hotel se opremao u dvije faze – prvo smo opremili 150 smještajnih jedinica sa stolicama, soft seating namještajem i stolovima pri čemu nam je partner bila Prostoria, dok smo samostalno izveli tapecirana projektirana  uzglavlja kreveta i zidne obloge s klupama. Svaki komad namještaja zadovoljava visoke estetske i funkcionalne standarde. Sve je presvučeno prirodnim materijalima – […]

Hotel Park

Tapo dizajn je isporučio sjedeći namještaj za glavni lobij hotela, restoran i sobe – stolice, lounge fotlje, sofe te klub stoliće i stolove u glavnom restoranu hotela. Rekonstukcija hotela u potpunosti je uspjela –  star hotela pretvoren je u moderan hotel sa vrlo atraktivnim glavnim lobijem.  Svi korišteni materijali su ekološki prihvatljivi.   Godina projekta […]