Chat Loop

Designed by Desnahemisfera

Opis

Chat Loop po svom izgledu i funkciji odgovara tradicionalnoj telefonskoj govornici kakvu smo nekada vi?ali na svakom uglu. Danas ?ivimo okru?eni bukom, zra?ne luke, trgova?ki centri, predvorja ureda i hoteli su prepuni ljudi koji me?usobno komuniciraju i potreban nam je prostor za sebe, intima u kojoj mo?emo telefonirati bez ometanja. Chat Loop o?ivljeni je oblik starih telefonskih govornica, izra?en u modernom materijalu koji djeluje kao izvrstan izolator zvuka. Ima ugra?en punja? za pametni telefon ili tablet, retro slu?alicu, LED svjetlo na dodir, iPhone i USB-C kabel za punjenje + dodatni USB priklju?ak.